CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Kroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering

Een nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State van advies voorzien. De ingrijpende modernisering van het commune strafprocesrecht staat daarmee op het punt haar intrede in het… 

Commentaar op diverse artikelen over faillisementsfraude, inbeslagneming, het slachtoffer en de benadeelde partij

Sdu Commentaar Insolventierecht is een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand, artikelsgewijs commentaar over het gehele insolventierecht. In Sdu Commentaar Insolventierecht vindt u commentaren op: -de Faillissementswet; en… 

Eerder verschenen