CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Strafrechtelijke zorgvuldigheidsnormen voor het bedrijfsleven

Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff

In onze sociale rechtsstaat biedt de overheid waarborgen voor een zekere bestaanszekerheid van de burgers, wordt maatschappelijke gelijkheid nagestreefd en trekt de overheid zich de behartiging en bescherming van tal van belangen aan, die zonder… 

Capita Selecte Effectenrecht 2010

Lees verder… 

Eerder verschenen