CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

Commentaar op diverse artikelen over faillisementsfraude, inbeslagneming, het slachtoffer en de benadeelde partij

Sdu Commentaar Insolventierecht is een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand, artikelsgewijs commentaar over het gehele insolventierecht. In Sdu Commentaar Insolventierecht vindt u commentaren op: -de Faillissementswet; en… 

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duidelijke en praktische werkwijze (regeling)

Mr. R. de Bree

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duidelijke en praktische werkwijze (regeling) die in het recht verankerd is Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 november 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:… 

Other publications