CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

Buitenwettelijke rechtsbescherming voor dienstverleningslichamen bij internationale gegevensuitwisseling

Nederland is op grond van Europese regelgeving en verdragen verplicht tot het verlenen van bijstand bij de belastingheffing van andere staten. … 

Actie tegen Belastingdienst is vooral bedoeld voor de b

Other publications