CONTACTNLEN

Blog

Het sepot: een wolf in schaapskleren

21 september 2021

De OM-strafbeschikking krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. Terecht wordt kritisch gekeken naar de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (het OM) zonder tussenkomst van een rechter te beslissen dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit én daarvoor een straf op te leggen. Een dergelijke beslissing heeft grote consequenties voor de betrokkene en de procedure dient daarom met voldoende waarborgen te worden omkleed.   

Meer lezen

De bank als opsporingsinstantie, aanklager en rechter in één: een ongewenste ontwikkeling

24 augustus 2021

Banken blokkeren regelmatig bankrekeningen van organisaties die zij beschouwen als verspreiders van nepnieuws, meldde NRC.1 Bankrelaties worden beëindigd omdat acties van deze organisaties als 'schadelijk' worden bestempeld door banken. Eenzelfde tendens is zichtbaar bij personen en bedrijven die verdacht worden van strafbare feiten. Nog voordat er een rechter aan te pas is gekomen, komt het voor dat banken met een beroep op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) een bankrelatie beëindigen.

Meer lezen

Ambtelijke corruptie: interne gedragscodes met externe gevolgen

27 juli 2021

Deze maand werd weer veel geschreven en geconcludeerd over de Nederlandse aanpak van corruptie; ditmaal over de aanpak van binnenlandse ambtelijke corruptie.1

Meer lezen

grenzen aan het afpakken van crimineel vermogen

17 juni 2021

Het afpakken van crimineel vermogen, of anders gezegd, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, wordt ingezet bij strafzaken met een financieel gewin voor de veroordeelde. In geval sprake is van een veroordeling voor een strafbaar feit, kan het voordeel dat uit dat strafbare feit wordt genoten worden ontnomen. Daarnaast kan voordeel worden ontnomen dat is genoten door het plegen van andere strafbare feiten dan waarvoor de (rechts)persoon is veroordeeld. Daarvoor is vereist dat er voldoende aanwijzingen zijn dat (ook) deze andere strafbare feiten door de (rechts)persoon zijn gepleegd.

Meer lezen

Excuses van de Belastingdienst: meer transparantie beloofd?

26 mei 2021

De afgelopen tijd vonden ongeveer 60.000 mensen een blauwe envelop op de deurmat met daarin een excuusbrief van de Belastingdienst. "U krijgt deze brief omdat uw gegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst stonden. Het gebruik van deze voorziening voldeed niet aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat te veel medewerkers toegang hadden en de gegevens hierin te lang werden bewaard. Sommige gegevens zijn bovendien onterecht opgenomen. Dat spijt ons zeer.", zo luidt de eerste alinea.1      

Meer lezen