CONTACTNLEN

Blog

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden

16 november 2020

Op 3 november 2020 heeft het Kabinet bekendgemaakt dat het versoepelde uitstelbeleid voor betaling van belastingschulden voor ondernemers wordt verlengd tot 1 januari 2021.1  Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Daarnaast komen ondernemers in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld. De Belastingdienst heeft op 4 november 2020 het digitale uitstelportaal heropend om het indienen van een verzoek om uitstel voor ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken.

Meer lezen

Vervolging van buitenlandse corruptie: meer is niet altijd beter

26 oktober 2020

Deze maand deden zich twee interessante ontwikkelingen voor met betrekking tot de bestrijding van buitenlandse corruptie. Op 1 oktober trad de nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie in werking1 en twee weken daarna, op 13 oktober, publiceerde Transparency International het evaluatierapport Exporting Corruption 2020.2 In deze bijdrage bespreek ik beide ontwikkelingen en de implicaties daarvan.

Meer lezen

Haastige spoed is (bij het vermoeden van fraude) zelden goed

18 september 2020

Om de als gevolg van het coronavirus te verwachten sombere economische vooruitzichten zoveel mogelijk in de kiem te smoren, heeft de overheid in recordtempo verschillende steunregelingen voor ondernemers opgetuigd.1 De regering koos daarbij voor generieke en snel toepasbare regelingen, waaronder de NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten. De overheid heeft aangekondigd om misbruik van de steunregelingen hard en voortvarend aan te willen pakken. In deze bijdrage zet ik vraagtekens bij dat streven.

Meer lezen

Strafoplegging bij niet tenlastegelegde feiten

4 juni 2020

Veroordeeld worden voor (fiscale) fraude met een nadeelbedrag van € 150.000 of € 400.000 maakt nogal wat uit voor de strafmaat. Deze blog gaat over de implicaties van het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2020 waarin aan de Hoge Raad de vraag werd voorgelegd of de rechter feiten die niet specifiek ten laste zijn gelegd bij de strafoplegging mag betrekken.

Meer lezen

De uitspraken van de Hoge Raad over euthanasie: onbedoeld meer onduidelijkheid voor arts

14 mei 2020

Op 21 april 2020 deed de Hoge Raad uitspraak in de strafzaak en de tuchtzaak van een arts die euthanasie toepaste op een patiënte die leed aan voortgeschreden dementie.1 Deze uitspraken volgden op de vordering tot cassatie in het belang der wet ingesteld door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Aanleiding voor de vordering was onder meer om duidelijkheid te krijgen voor de rechtspraktijk, voor artsen en patiënten.2 Het is echter de vraag of deze uitspraken tot meer duidelijkheid hebben geleid. Na een uiteenzetting van de feiten en bespreking van de uitspraken van de Hoge Raad, ga ik in dit blog in op die vraag.

Meer lezen