CONTACTNLEN

Blog

De verschoonbare termijnoverschrijding: belastingplichtige moet bewijzen dat boetebeschikking niet op de deurmat is gevallen.

1 augustus 2019

Op 5 juli jl. is de belastingkamer van de Hoge Raad teruggekomen op eerder gewezen jurisprudentie. In dit arrest wijzigt de Hoge Raad zijn koers met betrekking tot de bewijsregels die gelden voor de ontvankelijkheid voor een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een boetebeschikking. Tot voor kort hoefde een belastingplichtige enkel te stellen dat de termijnoverschrijding niet aan hem toe te rekenen is, maar vanaf 1 augustus 2019 moet de belastingplichtige dit aannemelijk maken. Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?†

Meer lezen

Gedwongen om mee te werken aan je eigen veroordeling?†

19 juni 2019

Via een kijkje in onze mobiele telefoon of tablet kan iemand behoorlijk wat van ons te weten komen. Niet voor niets zit hierop doorgaans een of ander slot. Ook voor de politie kan het logischerwijs erg handig zijn om in de smartphone van een verdachte te kijken. Als de telefoon op slot zit, kan het voor justitie soms lastig zijn de gegevens te ontsluiten. De beveiliging van telefoons is dikwijls taai. Begin dit jaar oordeelde de Rechtbank Noord-Holland echter dat een opsporingsambtenaar de duim van een geboeide verdachte op diens mobiele telefoon mag plaatsen om zo de telefoon te ontgrendelen en deze door te spitten.1††

Meer lezen

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend: keuzevrijheid bestuurder voldoening crediteuren

10 mei 2019

Een onderneming in zwaar weer krijgt vroeg of laat te maken met het dilemma: welke rekening betalen we wel en welke moeten even wachten. Moet altijd eerst de Belastingdienst worden betaald of is er ruimte om voorrang te geven aan de lonen van werknemers en zo zicht te houden op overleving?

Meer lezen

Reclasseringstoezicht voor bedrijven?

27 maart 2019

In een interview met het FD van 22 februari jl. heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal laten weten dat het Openbaar Ministerie graag zou zien dat het in de toekomst verplichte verbeterprogramma's kan opleggen aan bedrijven die voor strafbare feiten zijn veroordeeld of met het OM hebben geschikt. Een soort reclasseringstoezicht, maar dan voor bedrijven.†

Meer lezen

Openbaarmaking vergrijpboeten aan belastingadviseurs: staatssecretaris van Financien zet door

11 februari 2019

Vorig jaar rond deze tijd zond de staatssecretaris van FinanciŽn zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer1, waarin stond dat de staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken handhaaft.2 De persen bij het Ministerie van FinanciŽn hebben niet stilgestaan; inmiddels ligt er een concept wetsvoorstel klaar3 en heeft de staatssecretaris betrokkenen opnieuw uitgenodigd om te reageren.4

Meer lezen