CONTACTNLEN

Blog

grenzen aan het afpakken van crimineel vermogen

17 juni 2021

Het afpakken van crimineel vermogen, of anders gezegd, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, wordt ingezet bij strafzaken met een financieel gewin voor de veroordeelde. In geval sprake is van een veroordeling voor een strafbaar feit, kan het voordeel dat uit dat strafbare feit wordt genoten worden ontnomen. Daarnaast kan voordeel worden ontnomen dat is genoten door het plegen van andere strafbare feiten dan waarvoor de (rechts)persoon is veroordeeld. Daarvoor is vereist dat er voldoende aanwijzingen zijn dat (ook) deze andere strafbare feiten door de (rechts)persoon zijn gepleegd.

Meer lezen

Excuses van de Belastingdienst: meer transparantie beloofd?

26 mei 2021

De afgelopen tijd vonden ongeveer 60.000 mensen een blauwe envelop op de deurmat met daarin een excuusbrief van de Belastingdienst. "U krijgt deze brief omdat uw gegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst stonden. Het gebruik van deze voorziening voldeed niet aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat te veel medewerkers toegang hadden en de gegevens hierin te lang werden bewaard. Sommige gegevens zijn bovendien onterecht opgenomen. Dat spijt ons zeer.", zo luidt de eerste alinea.1      

Meer lezen

Onverantwoord: het wetsvoorstel internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

20 april 2021

Onlangs is er bij de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend dat als doel heeft een ondergrens in te voeren voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit voorstel is als sluitstuk een strafbaarstelling opgenomen voor grote Nederlandse ondernemingen die actief zijn in het buitenland. Minstens 3.275 Nederlandse ondernemingen zouden in aanmerking komen op basis van het aantal werknemers (250), het balanstotaal (≥ 20 mio) al dan niet in combinatie met de netto-omzet (> 40 mio). 

Meer lezen

Ondernemingsstrafrecht in de verkiezingsprogramma's

4 maart 2021

Hogere straffen? Omgekeerde bewijslast bij ontneming? En welke rol dienen privacybelangen te spelen in het strafrecht? 

Meer lezen

Confiscatie zonder bewezen schuld: 'Plukze' 2.0?

11 januari 2021

In november 2020 stuurde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een concept wetsvoorstel over 'non conviction based confiscation' aankondigde. Deze nieuwe regeling zou confiscatie van crimineel bezit en vermogen mogelijk moeten maken zonder dat sprake hoeft te zijn van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. 

Meer lezen