CONTACTNLEN

MR. DR. Joost Nan

ADVOCAAT

Joost studeerde strafrecht in Leiden (2003) en is daarna als advocaat begonnen in een algemene praktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op strafzaken, meer in het bijzonder cassatiezaken. In 2011 is hij in Tilburg gepromoveerd op het lex certa beginsel. Joost is al jarenlang betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, onder meer als docent en oud-lid van de examencommissie. Daarnaast geeft hij voor verschillende organisaties cursussen in het kader van de permanente beroepsopleiding voor advocaten, bijvoorbeeld over vormfouten, bewijsrecht, de Wet wapens en munitie, hoger beroep en cassatie. Ook is hij lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). In 2013 maakte hij grotendeels de overstap naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij inmiddels universitair hoofddocent is. Bij kantoor houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met strafcassaties.

Publicaties

Het Openbaar Ministerie is hier echt een grens over gegaan | Erasmusmagazine.nl

Herziening ten voordele van de gewezen verdachte als buitengewoon rechtsmiddel | Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, nr. 1, pp. 11-19.

Meer publicaties

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.