CONTACTNLEN

Léon de Jager

PARtner

Léon studeerde strafrecht en belastingrecht in Utrecht en Rotterdam. Hij is advocaat-belastingkundige sinds 2005.  Daarvoor was hij belastingadviseur in de internationale adviespraktijk.

Zijn praktijk bevindt zich op het snijvlak van het voorkomen van procedures en het verlenen van bijstand tijdens procedures. Veelal gaat het over complexe zaken waarbij kennis van meerdere vakgebieden vereist is en wordt door hem geschaakt op meerdere borden. In zijn zaken weet Léon zijn financiële en fiscale kennis te combineren met zijn strategisch inzicht en kennis van het civiele, straf en bestuursprocesrecht.Als advocaat is hij gespecialiseerd in zaken die liggen op het terrein van het fiscale strafrecht (FIOD-zaken en aanverwante delicten, zoals valsheid in geschrift, witwassen, faillissementsfraude en vastgoedfraude), het invorderingsrecht (dwang­bevelen, beslagen, verrekeningen, aansprake­lijk­stellingen), fiscale procedures en civiele procedures met fiscale aspecten. Bijzondere interesse heeft Léon in het verlenen van bijstand bij verzoeken om internationale inlichtingenuitwisseling, zowel strafrechtelijk als fiscaal. Tevens heeft hij kennis van en ervaring in het verlenen van bijstand op het gebied van compliance en het inrichten van interne onderzoeken. Hij verleent rechtsbijstand aan zowel ondernemingen, bestuurders, aandeelhouders en werknemers alsmede aan (werknemers van) trustkantoren, accountants en belastingadviseurs.

Léon is bestuurslid van de beroepsvereniging van advocaten belastingkundigen (NVAB), lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), lid van de Vereniging milieurecht (VMR), lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap.

Als auteur schrijft hij het commentaar op de artt. 26 en 27 van het OESO Modelverdag inzake internationale informatie uitwisseling en internationale invordering.