CONTACTNLEN

Nils Gonzalez Bos

advocaat

Nils studeerde strafrecht in Tilburg (cum laude). In het verleden was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en als rechercheur bij de Nationale Politie. 

Nils is gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht. Hij staat zowel ondernemingen als privépersonen bij in fraude- en corruptiezaken en heeft ruime ervaring op het gebied van het economisch strafrecht. Daarnaast is hij als cassatieadvocaat werkzaam op alle gebieden van het strafrecht. 

Nils is tevens benoemd als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant.

Publicaties

De Hoge Raad als higher tribunal in de zin van artikel 14 lid 5 IVBPR | Nederlands juristenblad, 9 november 2022, aflevering 35, pp. 2908-2913.

Commentaar op diverse artikelen over faillisementsfraude, inbeslagneming, het slachtoffer en de benadeelde partij | B. Chababi en N. Gonzalez Bos, in: N.E.D Faber e.a. (red.), SDU Commentaar Insolventierecht, SDU: 2022, pp. 1461-1516.

Meer publicaties

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.