CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

De Wet Hervorming herziening ten voordele bracht in 2012 twee grote veranderingen in de herzieningsregeling ten voordele van een veroordeelde. Met de wet werd het voor veroordeelden mogelijk om een verzoek tot een nader onderzoek in te dienen bij de… 

Nieuwe wet zorgt nauwelijks voor de vrijspraak van gestraften

Een nieuwe wet heeft de mogelijkheden verruimd om opnieuw naar oude rechtszaken te laten kijken. Juristen noemen de uitbreiding geslaagd, ook al leverde die veroordeelden tot nu toe weinig op.… 

Eerder verschenen