CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

Herziening ten voordele van de gewezen verdachte als buitengewoon rechtsmiddel

Herziening in strafzaken is een delicaat onderwerp, in ieder geval al sinds het einde van de negentiende eeuw. Dat de mogelijkheid moet bestaan om onjuiste veroordelingen te redresseren is niet aan kritiek onderhevig. Hoe zorgvuldig de… 

Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2019)

De rechtsstaat lijkt af en toe te wankelen. Alle instituten hebben het volgens diverse rapportages moeilijk, vooral met zichzelf. De klap van buiten kwam toen de zeer gewaardeerde advocaat Derk Wiersum in zijn eigen straat dood werd geschoten,… 

Other publications