CONTACTNLEN

Blog

Belastingdienst, laat je kaarten zien!

3 december 2019

In de media is er al geruime tijd veel aandacht voor: de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Volgens de 'Adviescommissie uitvoering toeslagen'1†die 14 november 2019 een rapport heeft uitgebracht en aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft de Belastingdienst Toeslagen de grenzen van de handhaving doelbewust opgezocht en ook overschreden. Gezinnen zijn hierdoor onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijtgeraakt waardoor zij zowel materiele als immateriŽle schade hebben geleden.††

Meer lezen

Procesafspraken in de rechtszaal?

23 oktober 2019

Afgelopen zomer werd door het Openbaar Ministerie (OM) geŽxperimenteerd met een nieuwe vorm van samenwerking met, of beter gezegd 'medewerking' van, een verdachte in het strafproces. In het strafrechtelijk onderzoek tegen twee verdachten van 'illegale valutahandel' werd door het OM in aanloop naar het onderzoek ter terechtzitting een raamwerkovereenkomst gesloten met de verdachten. Afgesproken werd dat het OM ter zitting de tenlastelegging zou wijzigen ('gewoontewitwassen' en 'deelneming aan een criminele organisatie' werden 'schuldwitwassen') en de strafeis zou matigen (in zoverre dat alleen de tijd die de verdachten in afwachting van het vonnis al hadden vastgezeten als onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf zou worden opgelegd).1 In ruil daarvoor gaven de verdachten openheid van zaken en gingen zij akkoord met een afwikkeling van de financiŽle kant van de zaak met justitie en andere instanties.

Meer lezen

Buitenspel worden gezet door de bank, dat kan niet zomaar

4 september 2019

Onder druk van torenhoge transacties en verscherpt toezicht op witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving hanteren banken een steeds strenger klantenbeleid. In toenemende mate zeggen banken hun klantenrelaties op met (rechts)personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een fraudedelict. Het blijkt voor personen van Iraanse afkomst lastig een bankrekening te openen. Recent is gebleken dat de Rabobank geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant accepteert omdat zij zouden leiden tot "verhoogde tot onacceptabele risico?s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden".1

Meer lezen

De verschoonbare termijnoverschrijding: belastingplichtige moet bewijzen dat boetebeschikking niet op de deurmat is gevallen.

1 augustus 2019

Op 5 juli jl. is de belastingkamer van de Hoge Raad teruggekomen op eerder gewezen jurisprudentie. In dit arrest wijzigt de Hoge Raad zijn koers met betrekking tot de bewijsregels die gelden voor de ontvankelijkheid voor een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een boetebeschikking. Tot voor kort hoefde een belastingplichtige enkel te stellen dat de termijnoverschrijding niet aan hem toe te rekenen is, maar vanaf 1 augustus 2019 moet de belastingplichtige dit aannemelijk maken. Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?†

Meer lezen

Gedwongen om mee te werken aan je eigen veroordeling?†

19 juni 2019

Via een kijkje in onze mobiele telefoon of tablet kan iemand behoorlijk wat van ons te weten komen. Niet voor niets zit hierop doorgaans een of ander slot. Ook voor de politie kan het logischerwijs erg handig zijn om in de smartphone van een verdachte te kijken. Als de telefoon op slot zit, kan het voor justitie soms lastig zijn de gegevens te ontsluiten. De beveiliging van telefoons is dikwijls taai. Begin dit jaar oordeelde de Rechtbank Noord-Holland echter dat een opsporingsambtenaar de duim van een geboeide verdachte op diens mobiele telefoon mag plaatsen om zo de telefoon te ontgrendelen en deze door te spitten.1††

Meer lezen