CONTACTNLEN

MR. DR. Joost Nan

ADVOCAAT

Joost studeerde strafrecht in Leiden (2003) en is daarna als advocaat begonnen in een algemene praktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op strafzaken, meer in het bijzonder cassatiezaken. In 2011 is hij in Tilburg gepromoveerd op het lex certa beginsel. Joost is al jarenlang betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, onder meer als docent en oud-lid van de examencommissie. Daarnaast geeft hij voor verschillende organisaties cursussen in het kader van de permanente beroepsopleiding voor advocaten, bijvoorbeeld over vormfouten, bewijsrecht, de Wet wapens en munitie, hoger beroep en cassatie. Ook is hij lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).  Sinds 2013 is Joost universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij kantoor houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met strafcassaties.

Publicaties

Rechtsmiddelen - Sdu | SDU blog

Structurele vormverzuimen: een structureel probleem? | DD 2017/22, afl. 3, pp. 197-213.

Meer publicaties