CONTACTNLEN

Blog

Carolien Janssen | 26 september 2023

Procesafspraken in strafzaken: ook in hoger beroep

Vorige maand schreef mijn kantoorgenote Karin de Lange over procesafspraken in strafzaken.1 Zoals daar opgemerkt zien we in de praktijk dat dergelijke afspraken onder meer worden gemaakt in zogenoemde financieel getinte strafrechtelijke onderzoeken …

Lees verder

Nieuws

8 maart 2022

Foto gedood gezin schokt de wereld: 'Dit is een oorlogsmisdaad'

Voor RTL Nieuws lichtte, kantooroprichter, Mischa Wladimiroff toe dat bij de oorlog in Oekraïne het internationaal strafrecht geschonden wordt.Wij onderschrijven de internationale afschuw over de flagrante schending van soevereiniteit van Oekraïne en het oorlogsgeweld …

Lees verder

Agenda

Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo | 09:30-17:00

Strafrecht in de gemeentelijke praktijk

03
Oct 23

Gert-Jan Elsen bespreekt tijdens de Juridische 2-daagse van de VNG vragen en dilemma's die in de gemeentelijke praktijk kunnen voorkomen. De (strafrechtelijke) consequenties van de in de Gemeentewet gewijzigde geheimhoudingsregeling komen ook aan bod.

Alle agenda-items

Het kantoor

Wladimiroff is als advocatenkantoor uniek. Het boutique kantoor behoort tot de absolute top van de gespecialiseerde Nederlandse advocatuur als het om financieel, economisch en fiscaal sanctierecht gaat. Het kantoor legt zich sinds 1976 toe op deze vaak complexe rechtsgebieden. Andere advocaten en zakelijke dienstverleners uit binnen- en buitenland verwijzen hun cliënten en relaties daarom regelmatig naar Wladimiroff.

Historie

Het kantoor werd op 1 september 1976 opgericht door Mischa Wladimiroff en Gerard Spong. Dit gebeurde onder auspiciën van de stichting Strafrechtpraktijk die door de Nederlandse orde van advocaten werd opgericht om de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur te bevorderen. Het doel was hoogwaardige en gespecialiseerde bijstand in strafzaken te bieden en zo voorbeeld te zijn voor de strafrechtadvocatuur. Daarin slaagde het kantoor, dat gestaag uitbreidde, uitstekend. Gerard Spong werd onder andere bekend als cassatiespecialist. Hij verliet uiteindelijk het kantoor in 2000 om in Amsterdam verder praktijk te houden. Gelet op zijn betrokkenheid bij baanbrekende zaken werd Mischa Wladimiroff in 1986 benoemd tot hoogleraar economisch strafrecht. Vanaf midden jaren negentig was Wladimiroff, wiens familie tijdens de Russische Revolutie vluchtte voor het Russische communistische schrikbewind, samen met kantoorgenoten ook betrokken bij de ontwikkeling van het internationale strafrecht. Dat kreeg toen voor het eerst na de tweede wereldoorlog vorm. De praktijk in het ondernemingsstrafrecht bloeide, mede door steeds meer handhaving, eveneens sterk. Het kantoor werd in dat veld versterkt met meer partners en meer specialismen. Vanaf 2005 ontwikkelde zich het bijzondere vakgebied van het sanctierecht waarin al het sanctionerend optreden door de overheid samenkomt. Het kantoor heeft daarin unieke kennis en ervaring.

Specialistische bijstand

Ondernemers, bestuurders en professionals lopen in een steeds complexere omgeving het risico dat zij bij het ondernemen regels overtreden. De reactie daarop van toezichthouders, opsporingsdiensten en justitie kan fors zijn. Een onderzoek van overheidswege kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet zelden levert het in elk geval (reputatie)schade op voor de onderneming of de bestuurder. Wladimiroff biedt de noodzakelijke bijstand en geeft in die gevallen advies op maat. Deskundig, degelijk en discreet.

Deskundig

Het kantoor onderscheidt zich, doordat het een omvangrijk team van ervaren specialisten heeft op alle gebieden van het sanctierecht, of het nu gaat om (internationale) corruptie- of fraude-onderzoeken door het openbaar ministerie, complexe fiscale zaken, handhaving door de AFM of ACM of onderzoeken naar milieuovertredingen. Het kantoor wordt gezien als een geduchte tegenstander voor de toezichthoudende en handhavende autoriteiten.

Degelijk

Wladimiroff biedt hands-on bijstand waarbij de hoogste kwaliteitstandaard wordt gehanteerd. Een goede begeleiding bij onderzoeken kan voorkomen dat ten onrechte vertrouwelijke informatie wordt meegenomen of het zwijgrecht wordt gebruuskeerd. Een adequaat verweer kan een pijnlijke maatregel of boete voorkomen dan wel verlichten en (reputatie)schade beperkt houden. Een toegespitst advies aan een organisatie of een speciale cursus voor medewerkers draagt bij aan compliance en kan het risico van onaangename onderzoeken en schadelijke procedures verkleinen.

Discreet

Wladimiroff is zich er goed van bewust dat de behartigde belangen vaak publiciteitsgevoelig zijn en dat voor betrokkenen publieke aandacht ongewenst en schadelijk is. De specialisten van Wladimiroff gaan daarom discreet te werk, ondermeer door zoveel mogelijk aan te sturen op een afdoening zonder openbare rechtszitting. Wanneer een kwestie al in de openbaarheid is, wordt samengewerkt met public relations-functionarissen van de cliënt of met ervaren en deskundige bureaus teneinde de publiciteit in goede banen te (laten) leiden. Om deze reden is Wladimiroff vaak de eerste keuze voor bedrijven, bestuurders en professionals voor publiciteitsgevoelige zaken.

    WLADIMIROFF | DESKUNDIG | DEGELIJK | DISCREET